POCTIVĚ Z MASA - ANTONI CZ
Dolní Třebonín 194
Kontakt

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

I. Základní ustanovení

1.      Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované podnikatelům internetovým obchodem provozovaným firmou ANTONI CZ s.r.o. se sídlem: Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 194, PSČ 382 01, IČ: 251 64 996, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu soudem v Českých Budějovicích (dále jen „dodavatel“).

2.      Kontaktní údaje:
Adresa: Dolní Třebonín 194, 382 01 Dolní Třebonín
E-mail: 
eshop@antoni.cz
Telefon: +420 380 729 904

3.      Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem s odběrateli při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků. Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

II. Uzavření smlouvy

1.      K objednání zboží slouží odkaz  na stránkách dodavatele: www.antoni.cz (dále jen „objednávka“). Pro řádné podání objednávky je třeba se přihlásit zadáním Vašeho uživatelského jména a hesla. Vaše přihlašovací údaje získáte registrací systému. Systém po přihlášení zákazníka zobrazí Vaši cenovou hladinu, platné akce a individuální ceny. Systém vybere navíc z těchto cen vždy tu nejnižší. Objednávky se načítají do fakturačního systému automaticky a nelze je opravovat!!

2.      Odesláním objednávky odběratel potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Po odeslání objednávky se odběrateli automaticky zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému (potvrzení objednávky).

3.      Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží odběratel od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem. Okamžik doručení závazné objednávky potvrzené dodavatelem se považuje za uzavření smlouvy.

4.      Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručen objednávka potvrzená dodavatelem, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na číslo: +420 380 729 904.

5.      Poté, co dodavatel připraví objednávku, bude odběratel informován elektronicky, že je zboží expedováno.

6.      Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat odběratele telefonicky na telefonní číslo, které odběratel uvedl v objednávce.

7.      Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na odběratele zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

III. Zrušení a změna objednávky

1.      Objednatel může zrušit nebo změnit svojí objednávku pouze před tím, než obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno. Taková zrušení nebo změna objednávky nejsou spojeny se žádnými sankcemi k tíži odběratele.

2.      Zrušení nebo změna objednávky poté, co odběratel obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno, jsou vyloučeny.

3.      V případě, že odběratel veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je odběratel povinen uhradit dodavateli celou částku a to ve výši 100% ceny dodaného zboží. Odběratelem nepřevzaté zboží bude odběrateli dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost a to prostřednictvím výdejny v sídle dodavatele. A to v časovém rozmezí 8.00 – 15.00 hod. Nejpozději však následující den. 

IV. Cena zboží

1.      Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny včetně DPH s tím, že odchylky mínus/plus 15% v závislosti na váze zboží. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou. Příslušná částka je blokovaná platební bránou.

2.      Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.

3.      Balné a přepravné jsou poskytovány odběrateli zdarma. V případě, že nebude splněna minimální výše objednávky, objednávka nebude vytvořena.

V. Termín dodání

1.      Odběratel si ve své objednávce zvolí výdejní místo dle seznamu, ve kterém má být zboží dodáno.

VI. Způsob dodání zboží

1.      Odběratel si může objednané zboží osobně převzít na výdejním místě, které si určil.

2.      Přepravu zboží zajišťuje dodavatel vlastními k tomu účelu upravenými vozy. Prodávající se zavazuje odběrateli zabalit objednané zboží pro přepravu způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.

3.      Při předání zboží obdrží odběratel od oprávněného pracovníka dodavatele fakturu či dodací list. Tyto doklady obsahují všechny potřebné informace o podmínkách pro skladování zboží a o době spotřeby zboží.

4.      Při předání zboží je odběratel ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené na faktuře či dodacím listu.

VII. Způsob platby za zboží

5.      Po převzetí zboží dojde přes platební bránu k odečtu skutečné hodnoty (dle faktury) nákupu předem blokované částky.

 VIII. Reklamační řád

Zboží můžete reklamovat podle obecně závazných právních předpisů. Nejdřív nám zavolejte nebo napište a upřesněte vadu zboží. Pokud ji zjistíte při přebírání zboží, máte právo ho nepřevzít.

VIII. Záruční podmínky
Na veškeré zboží poskytujeme záruku do data spotřeby zboží uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování.
Skladovací podmínky jsou od +1 do +4 °C. Všechny údaje najdete na etiketě konkrétního zboží.

IX. Ochrana osobních dat
Nakládání s vašimi osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním objednávky nám udělujete souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů pro účely nákupu a prodeje zboží. Osobní údaje nám slouží pro vyřízení objednávky.